برگزاری چهارمین جلسه تحریریه فصلنامه

برگزاری چهارمین جلسه تحریریه فصلنامه

چهارمین جلسه تحریریه فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی با حضور اعضا محترم تحریریه حجج اسلام و المسلمین آقایان علیدوست، مهریزی، ضیایی فر، ناصری مقدم و الهی خراسانی در محل مرکز برنامه ریزی و راهبردی دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.