هشتمین جلسه تحریریه فصلنامه برگزار شد

هشتمین جلسه تحریریه فصلنامه برگزار شد

هشتمین جلسه شورای تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی در روز پنج شنبه ۱۲ مهرماه 97 در محل دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این جلسه به بررسی ۲۲مقاله تایید داوری شده، برای انتشار در شماره های دهم به بعد پرداخته شد.