نویسنده = محمدرضا علمی سولا
واکاوی دیدگاه شیخ انصاری در استصحاب در حکم عقلی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 125-148

10.22081/jrj.2017.65421

طیبه بلوردی؛ محمدرضا علمی سولا


بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 69-87

10.22081/jrj.2016.20955

علی محمدیان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدرضا علمی سولا