نویسنده = محمدرضا هوشیار
تعداد مقالات: 2
1. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

10.22081/jrj.2019.51097.1428

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار