نویسنده = محمدرضا هوشیار
تعداد مقالات: 2
1. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


2. بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-141

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار