نویسنده = صالح منتظری
درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 119-154

10.22081/jrj.2017.64527

صالح منتظری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد