نویسنده = محمدرضا حائری زاده مقدم
بررسی فقهی و حقوقی امکان‌سنجی الغای مجازات حبس در جرائم‌ علیه کیان خانواده

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 69-89

10.22081/jrj.2017.64524

محمدرضا حائری زاده مقدم؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ حسین ناصری مقدم