نویسنده = اکبر میرزا نژاد جویباری
تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 79-101

10.22034/jrj.2019.49644.1306

سید حسن وحدتی شبیری؛ اکبر میرزا نژاد جویباری؛ اویس رضوانیان؛ محمد نوراللهی