نویسنده = محمدحسن حائری
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-30

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری