نویسنده = سید مهدی هاشمی
ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 125-151

10.22034/jrj.2022.63429.2441

عبدالله امیدی فرد؛ سید مهدی هاشمی