نویسنده = محمد امین کبیری
ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 103-131

10.22034/jrj.2023.74199

محمد امین کبیری؛ جلیل قنواتی