کلیدواژه‌ها = محدودیت اراده و اخلاق
نقدی بر تلقی اراده در فقه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 45-68

10.22081/jrj.2017.64509

روح الله آخوندی