کلیدواژه‌ها = روایت حلبی
بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی

دوره 3، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 41-63

10.22081/jrj.2018.65904

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد