کلیدواژه‌ها = اسقاط مالکیت
تعداد مقالات: 1
1. حدود آزادی اراده در اسقاط مالکیت

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 117-139

رضا پورصدقی؛ سیدعبدالرحیم حسینی