کلیدواژه‌ها = اثر عملی
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 7-30

مجتبی الهی خراسانی؛ امیر زاهدی