کلیدواژه‌ها = تعزیر غیرمنصوص شرعی
موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 143-165

10.22034/jrj.2019.67030

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر