کلیدواژه‌ها = الگوریتم اجتهاد
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 221-251

10.22034/jrj.2020.55765.1858

عبدالحمید واسطی