کلیدواژه‌ها = عقد مزارعه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

دوره 7، شماره 1، بهار 1400، صفحه 165-194

10.22034/jrj.2020.55103.1797

جعفر زنگنه شهرکی؛ علی حسین پور