کلیدواژه‌ها = حکم شرعی
تعداد مقالات: 3
1. فرآیند حکم‌شناسی در استنباط

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 253-292

10.22034/jrj.2020.56635.1964

سید محمدباقر قدمی؛ رضا میهن دوست


2. تناسب میان حکم و موضوع با رویکردی به کارکرد ابزاری عرف

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 81-107

10.22081/jrj.2017.65478

مهدی دهقان؛ ابوالفضل علیشاهی؛ عبداله بهمن پوری