کلیدواژه‌ها = مخالفان مذهبی
بازپژوهی نظریة فقهی نفی عدالت از مخالفان مذهبی و رمی آنان به فسق

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 77-116

10.22034/jrj.2019.52307.1550

سید مهدی مرویان حسینی؛ محمد تقی فخلعی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان


جستاری در ملاک حرمت فروش سلاح به مخالفان مذهبی

دوره 2، شماره 3، آذر 1395، صفحه 135-151

10.22081/jrj.2016.63453

سیدمهدی مرویان حسینی؛ محمدتقی فخلعی؛ اکبر احمدپور