قابل استماع بودن دعوا با دادخواست غیر قطعی

نوع مقاله: پژوهشی (داوری عادی)

نویسندگان

1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22081/jrj.2020.54608.1715

چکیده

چکیده
طبق نظر مشهور فقهاء و نیز برابر بند 9 ماده 84 قانون آئین دادرسی یکی از ایرادات و موانع رسیدگی به دادخواست ، جزمی نبودن دعوا دانسته شده است لذا به موجب این قانون در صور و فروض فراوانی، فرد صرفا به جهت تردیدی طبیعی که در دادخواست خود دارد در معرض تضییع حق قرار می-گیرد در حالیکه این امر ، مخالف اصل 34 قانون اساسی می‌باشد . پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی با ابزار کتابخانه ای انجام شده است ، نشان می‌دهد که شرط مذکور، در هیچ دلیل خاصی مورد تصریح واقع نشده بلکه بالعکس ، مستفاد از اطلاق آیات قرآن، روایات خاصه ، ادله لاضرر و نیز اصل عدم اشتراط ، شرط نبودن آن است، بنابراین به نظر می رسد دعوای با دادخواست ظنی و احتمالی مورد پذیرش است و لازم نیست قطعا جزمی باشد، لذا اصلاح این ماده قانونی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audit Feasibility Lawsuits with Likely and Possible Claims

نویسندگان [English]

  • mohammadreza kaykha 1
  • hamid moazzeni 2
1 un
2 un
چکیده [English]

Abstract
According to the famous jurisprudents, and also according to Article 9, Article 84 of the Code of Judicial Procedure, one of the obstacles to the petition is the lack of dogmaticness of the lawsuits. Therefore, in accordance with this law, in many forms and assumptions, the individual merely for the natural reason for doubt in his petition Is subjected to a violation of rights, while this is contrary to Article 34 of the Constitution. The present study, which has been done through a descriptive-analytical method with a library tool, indicates that the condition is not explicitly stated on any particular reason but on the contrary, the use of Quranic verses, particular narratives, untruthful arguments, and the principle of non-existence Astahat is not a condition, so it seems that a lawsuit with a suspected and probable claim is admissible and does not need to be dogmatic, therefore, it is necessary to amend this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • conditions of granting a hearing
  • petition
  • certain petition
  • probable petition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1398
  • تاریخ دریافت: 25 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 28 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 28 دی 1398