الملخص

مطالب عمومی

10.1212.01213.012

چکیده

الملخص بالعربیة

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

[English]

چکیده [English]

 [English]

کلیدواژه‌ها [English]

  • [English]
دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 29
مقالات علمی پژوهشی
اسفند 1401
صفحه 1-1
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1401
  • تاریخ پذیرش: 05 دی 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 05 دی 1401