* چنانچه پس از ثبت نام رمز ورود به ایمیل شما ارسال نشد و یا سوالی داشتید با شماره زیر (در وقت مقرر) تماس حاصل فرمایید:

 تلفن 32213325-051  (افخمی)  ساعت تماس فقط 15-9 شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه تا 13

 و یا به ایمیل Jostar.feqhi@gmail.com پیام دهید.

* لطفا آدرس پستی خود را نیز در قسمت توضیحات بنویسید.

نام را به درستی وارد کنید.
نام را به درستی وارد کنید.
نام خانوادگی را به درستی وارد کنید.
نام خانوادگی را به درستی وارد کنید.
تحصیلات را انتخاب کنید.
رتبه علمی را انتخاب کنید.
شماره تلفن همراه را وارد کنید.
کشور را انتخاب کنید.
شهر را وارد کنید.
شهر را وارد کنید.
سمت / سازمان را به درستی وارد کنید.
سمت / سازمان را به درستی وارد کنید.
کد ملی را به درستی وارد کنید.
 اطلاعات حساب کاربری 
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نشانی پست الکترونیکی را تایید کنید.
نام کاربری را وارد کنید (6 تا 50 حرف)
نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.