* چنانچه پس از ثبت نام رمز ورود به ایمیل شما ارسال نشد و یا سوالی داشتید با شماره زیر (در وقت مقرر) تماس حاصل فرمایید:

 تلفن 32213325-051  ساعت تماس فقط 13-8 شنبه تا پنجشنبه 

 و یا به ایمیل Jostar.feqhi@gmail.com پیام دهید.

  • لطفا آدرس پستی خود را نیز در قسمت توضیحات بنویسید.
  • جهت دریافت شناسه پژوهشگر (ORCID) به سایت زیر مراجعه نموده و ثبت نام نمایید:

https://orcid.org/

نام را به درستی وارد کنید.
نام را به درستی وارد کنید.
نام خانوادگی را به درستی وارد کنید.
نام خانوادگی را به درستی وارد کنید.
تحصیلات را انتخاب کنید.
رتبه علمی را انتخاب کنید.
شماره تلفن همراه را وارد کنید.
کشور را انتخاب کنید.
شهر را وارد کنید.
شهر را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.

 اطلاعات حساب کاربری 
شناسه پژوهشگر (ORCID) را به درستی وارد کنید.
پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
پست الکترونیکی را به درستی تایید کنید.
نام کاربری را وارد کنید (6 تا 50 حرف)