نویسنده = علی اکبر ایزدی فرد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 41-63

10.22081/jrj.2018.65904

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


2. درنگی فقهی در مادۀ ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 119-154

10.22081/jrj.2017.64527

صالح منتظری؛ محمد محسنی دهکلانی؛ علی اکبر ایزدی فرد