نویسنده = سید ابوالقاسم نقیبی
ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

دوره 7، شماره 3، آذر 1400، صفحه 39-70

10.22034/jrj.2020.57105.2014

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ بلال شاکری


نظریه جبران خسارت عدم النفع محقق الحصول در فقه امامیه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 119-143

10.22034/jrj.2018.66149

سید ابوالقاسم نقیبی؛ روح الله زارچی پور