نویسنده = علیرضا هوشیار
تعداد مقالات: 4
1. تأملی فقهی در ماده 944 قانون مدنی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1398

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


2. بازکاوی اجتماع امر و نهی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 39-60

علیرضا هوشیار؛ حسن قنبری


3. بررسی ابعاد فقهی ماده«945» قانون مدنی ایران با استناد به فقه مذاهب اسلامی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 117-141

علیرضا هوشیار؛ محمدرضا هوشیار


4. ماهیت بیماری مشرف به موت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 123-143

علیرضا هوشیار