نویسنده = سیدیوسف علوی وسوقی
جایگزینی قاعده اقرار با قاعده الزام از نگاه فقهای معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1402

10.22034/jrj.2022.64069.2490

سید هادی نوروزیان؛ یوسف علوی وثوقی؛ علیرضا ابراهیمی


نظریۀ خطابات قانونی و نقش آن در فقه اجتماعی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-59

10.22034/jrj.2020.69290

علی خلف خانی؛ محمدعلی راغبی؛ سیدیوسف علوی وسوقی