نویسنده = سید ابوالفضل موسویان
قصد انشاء مجنون ادواری در زمان مشکوک (مطالعۀ تطبیقی در فقه امامیه و فقه اهل‌سنت)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 163-193

10.22034/jrj.2020.56279.1932

اسد مهدیون هراب؛ سید مهدی نریمانی زمان آبادی؛ سید ابوالفضل موسویان


بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 105-124

10.22034/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی