کلیدواژه‌ها = اعتبارات عُقلایی
هویت شناسی قضایای عقلی اصول فقه

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 27-52

10.22034/jrj.2019.51787.1495

حسین فرزانه؛ رضا حق پناه؛ محمد امامی