کلیدواژه‌ها = شرط
ضرورت احداث علقۀ وضعی در قرارداد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 103-131

10.22034/jrj.2023.74199

محمد امین کبیری؛ جلیل قنواتی


صحت شرط رهن در عقد ضمان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 103-120

10.22034/jrj.2019.51398.1457

غلامرضا یزدانی