کلیدواژه‌ها = اکراه
تعداد مقالات: 2
1. قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 71-102

10.22034/jrj.2020.56064.1902

عبدالله عصمتی یحیی آبادی؛ سید محمدحسن موسوی مهر


2. واکاوی قاعده اجزاء در اعمال اکراهی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 7-30

10.22034/jrj.2019.51780.1494

بلال شاکری؛ محمدحسن حائری