موضوعات = تعارض ادله
تعداد مقالات: 2
1. تعارض بینّه و سند رسمی از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ایران و پیشنهاد اصلاح ماده 1309 قانون مدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1398

ابوالقاسم علیدوست؛ حسین عندلیب


2. ترجیح روایت به سبب احدثیت

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 7-38

ابوالقاسم ولی زاده؛ محمدمهدی ولی زاده