نویسنده = سید مصطفی فرع شیرازی
تعداد مقالات: 2
1. سنّ تأثیر پذیری جنسی در فرزندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

10.22081/jrj.2020.56889.1989

سید مصطفی فرع شیرازی؛ کریم عبدالهی نژاد؛ محمود سعیدی رضوانی؛ علیرضا عابدی سرآسیا


2. امکان سنجی فقهی ـ اصولی تبعیض در حجیّت خبر

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 29-52

10.22034/jrj.2019.50527.1381

سید مصطفی فرع شیرازی؛ منصوره بکایی؛ محمد تقی فخلعی