نویسنده = عبدالحمید واسطی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار فقه تمدّنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1399

10.22034/jrj.2020.55629.1841

عبدالحمید واسطی؛ محمدحسن علی آبادی


2. ماهیت شناسی الگوریتم اجتهاد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 221-251

10.22034/jrj.2020.55765.1858

عبدالحمید واسطی