کلیدواژه‌ها = قصاص
تعداد مقالات: 4
1. ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص

دوره 7، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 1-1

10.22034/jrj.2020.55597.1840

سید هاشم آل طه؛ احمد حاجی ده آبادی


2. تأثیرات متقابل وضعیت خاص دوقلوهای سیامی در مجازات قصاص

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-126

10.22034/jrj.2018.66151

مهدیه غنی زاده؛ محمدرضا کیخا؛ علی تولایی


3. واکاوی مجازاتهای تکمیلی در حدود و قصاص در قانون مجازات مصوب سال 1392

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 59-80

10.22034/jrj.2018.51605.1481

احمد حاجی ده آبادی؛ مهدی نارستانی


4. قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 65-90

10.22081/jrj.2018.65673

رزاق ادبی فیروزجاه؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمرادی