کلیدواژه‌ها = اراده
حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 91-115

10.22034/jrj.2018.66128

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری


نقدی بر تلقی اراده در فقه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 45-68

10.22081/jrj.2017.64509

روح الله آخوندی