کلیدواژه‌ها = اراده
تعداد مقالات: 3
1. بازخوانی انتقادی دیدگاه محقق خراسانی(ره) در تجری با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 127-150

10.22034/jrj.2018.66145

طاهر علی محمدی؛ محمد مهدی زارعی؛ حمزه نظرپور


2. حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-115

10.22034/jrj.2018.66128

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری


3. نقدی بر تلقی اراده در فقه

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 45-68

10.22081/jrj.2017.64509

روح الله آخوندی