کلیدواژه‌ها = اصول عملیه
استصحاب کلی نوع چهارم و جلوه‌های فقهی و حقوقی آن

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 7-38

10.22034/jrj.2020.58924.2160

اباذر افشار؛ محمد رسول آهنگران؛ مهدی موحدی نیا


مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 35-57

10.22034/jrj.2020.55940.1883

زهرا وطنی؛ احمد محمدی؛ جواد سلطانی فرد؛ حسین سلطانی فرد


بررسی استصحاب تقدیری از دیدگاه دانشیان اصول

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 57-68

10.22081/jrj.2016.20954

سید علی جبار گلباغی ماسوله