کلیدواژه‌ها = حکم وضعی
تعداد مقالات: 4
1. ماهیت شناسی عزیمت و رخصت در دانش اصول

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 39-70

10.22034/jrj.2020.57105.2014

وحید عباسی؛ سید ابوالقاسم نقیبی؛ بلال شاکری


4. مبانی قاعده اضطرار در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-97

10.22081/jrj.2017.65419

محمد دانش نهاد؛ ابوالفضل علیشاهی