کلیدواژه‌ها = لاضرر
قواعد فقهی دخیل در جرم انگاری تخریب محیط زیست

دوره 9، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 63-100

10.22034/jrj.2022.63476.2446

سیدهادی جوادی؛ محمد تقی فخلعی؛ عباسعلی سلطانی


ادله فقهی حفظ مکان‌خاطره ها در شهر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 125-151

10.22034/jrj.2022.63429.2441

عبدالله امیدی فرد؛ سید مهدی هاشمی