نویسنده = علی الهی خراسانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نگره نسبت دادن قیاس به ابن جنید

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-90

حمیدرضا تمدن؛ علی الهی خراسانی