نویسنده = غلامرضا یزدانی
تعداد مقالات: 4
1. صحت خیار شرط در وقف در فقه اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1398

غلامرضا یزدانی


2. صحت شرط رهن در عقد ضمان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 103-120

غلامرضا یزدانی


3. باز پژوهی جایگاه ارش در عقد اجاره

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-117

محمد امامی؛ غلامرضا یزدانی


4. ماهیت و قلمرو قاعدۀ «الزّرعُ لِلزّارعِ وَ لَو کانَ غاصِباً»

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 113-139

حمیدرضا موسوی پور؛ غلامرضا یزدانی