موضوعات = دیات
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-142

مجید قورچی بیگی؛ محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری


3. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-165

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر