موضوعات = دیات
تعداد مقالات: 3
2. تحلیل فقهی (ماده607) قانون مجازات اسلامی در تعیین مقدار دیه لب‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 117-142

10.22034/jrj.2019.51339.1453

مجید قورچی بیگی؛ محمد جعفر صادق پور؛ سهراب بهادری


3. موقعیت توبه در نظام حقوقی کیفر تعزیرات

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 143-165

10.22034/jrj.2019.67030

حمیدرضا زجاجی؛ محمود مالمیر