موضوعات = بیع (تجارت)
تعداد مقالات: 1
1. ملازمه بین اذن و عدم ضمان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 117-139

10.22081/jrj.2019.51778.1493

رضا پورصدقی؛ محمد علی راغبی