نویسنده = محمدتقی فخلعی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و تحلیل ادلّه‌ی حجیّت «سیر‌ه‌ی متشرّعه»

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 75-96

محمدتقی فخلعی؛ محمدحسن حائری؛ زهرا سادات احمدی سلیمانی


2. بازخوانی دیدگاه امام خمینی ره در باب حکم فقهی غیبت مخالفان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 69-87

علی محمدیان؛ محمدتقی فخلعی؛ محمدرضا علمی سولا