نویسنده = سعید ضیایی فر
تعداد مقالات: 3
2. پیامدهای رویکرد حکومتی در اجتهاد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-31

سعید ضیایی فر


3. ضوابط تعدّی از مورد نص

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 57-74

سعید ضیایی فر