نویسنده = حسین صابری
تعداد مقالات: 6
1. بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایة الخاصة أقوی من الولایة العامة» با رویکرد مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1398

مریم غلامی زیناباد؛ حسین صابری؛ محمد تقی فخلعی


2. رهیافتی بر انواع سنت فعل و نحوه تأثیر شناخت نوع سنت بر استنباط حکم

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 35-61

مصطفی بیگدلی؛ عباسعلی سلطانی؛ حسین صابری


3. بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 31-53

محمد صدری ارحامی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


4. تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-101

مژده سادات ابراهیمی؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری


5. حاکمیت ارادة ظاهری در ماهیت انشا

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 91-115

مرتضی کشاورزی ولدانی؛ حسین ناصری؛ حسین صابری


6. بازکاوی شمول حدیث رفع نسبت به شبهات حکمیه با محوریت سیاق

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-63

مریم صباغی ندوشن؛ محمدحسن حائری؛ حسین صابری