موضوعات = نکاح
تعداد مقالات: 5
1. قاعده اصالت لحوق ولد به وطئ محترم

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 71-102

10.22034/jrj.2020.56064.1902

عبدالله عصمتی یحیی آبادی؛ سید محمدحسن موسوی مهر


2. حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 103-136

10.22034/jrj.2020.55008.1768

الهام مغزی نجف آبادی؛ حسین داورزنی؛ عابدین مؤمنی


3. اختلال انحراف جنسی زوج و تأثیر آن بر لزوم تمکین زوجه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 137-164

10.22034/jrj.2020.55349.1812

مهدی محمدی نسب؛ جواد حبیبی تبار


4. بررسی حکم نگاه زن به مرد در خواستگاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 105-124

10.22034/jrj.2019.51649.1485

سید ابوالفضل موسویان؛ علی اصغر حدیدی


5. تحلیل آرای نادر فقهی شیعه درباره حجاب زن مسلمان

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 77-101

10.22034/jrj.2018.51307.1450

مژده سادات ابراهیمی؛ محمد تقی فخلعی؛ حسین صابری