دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، صفحه 1-216 
1. تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچة فقه

صفحه 9-39

10.22034/jrj.2018.66013

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


3. قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»

صفحه 65-90

10.22081/jrj.2018.65673

رزاق ادبی فیروزجاه؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمرادی