دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 9، زمستان 1396، صفحه 1-216 
2. تحلیل جرم سازمان‌یافته از دریچة فقه

صفحه 9-39

حمید سلیمانی؛ عباسعلی سلطانی؛ محمد تقی فخلعی


3. بررسی ایقاع فضولی با مطالعه موردی طلاق فضولی

صفحه 41-63

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


4. قاعده انگاری «لاقود لمن لا یقاد منه»

صفحه 65-90

رزاق ادبی فیروزجاه؛ محمد محسنی دهکلانی؛ امان الله علیمرادی


7. درنگی در قلمروی قاعدة فقهی«التّعزیر فی کلِّ عمل المحرّم»

صفحه 141-168

حسین جعفری؛ مصطفی رجائی پور؛ غلامحسن دلاور