دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 12، آذر 1397، صفحه 1-185 
تأمّلی در بهره‌گیری از «قرعه» در تزاحم

صفحه 31-52

10.22034/jrj.2018.66144

میرزا محمد واعظی؛ سید محمد تقی قبولی؛ محمد تقی فخلعی