دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 1-158 
3. بازخوانی دیدگاه مقدس اردبیلی در چیستی و ادله استصحاب

صفحه 31-53

محمد صدری ارحامی؛ حسین صابری؛ حسین ناصری مقدم


5. تحلیل فقهی و حقوقی نقش عرف در تبیین تعهد به رد ثمن پولی در صورت انحلال و بطلان بیع

صفحه 79-101

سید حسن وحدتی شبیری؛ اکبر میرزا نژاد جویباری؛ اویس رضوانیان؛ محمد نوراللهی


7. در آمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی

صفحه 121-146

محمد شیبانی؛ محسن جهانگیری کلوخی؛ سیدعلی اصغر حسینی