دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 34، مقالات علمی پژوهشی، خرداد 1403، صفحه 1-200 
حفظ میراث فرهنگی ملموس غیراسلامی از منظر فقه امامیه

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2024.68698.2793

مجتبی عرفانیان مقبلی؛ مجتبی الهی خراسانی؛ سید محسن فتاحی


چالش‌های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی

صفحه 1-1

10.22034/jrj.2024.66436.2652

حسن حسینی یار؛ محمد تقی فخلعی؛ علی رضا عابدی سرآسیا


امکان سنجی ابطال «شروط تعسفی» بر اساس منابع فقه امامیه

صفحه 1-1

10.22034/jrj.98659

مهدی مفتخری؛ مجتبی زاهدیان؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان